İcra Hukuku

İcra Hukuku

  • Alacakların borçlulardan tahsilini sağlamak amacıyla İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin takip işlemlerinin başlatılması ve bu takiplere ilişkin dava ve sair hukuki süreçlerin yürütülmesi.
  • Taşınmazların icra yoluyla tahliyesine yönelik hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.
Menü