Yargıda Kalite Aramak

9 Mayıs 1990 tarihinde kurulan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), geçtiğimiz günlerde bir toplantı düzenledi. MÜSİAD’ın “Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu“nun düzenlediği toplantı; ‘Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörü Arama Toplantısı’ ismiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya bazı hukuk bürolarının kurucuları, akademisyenler, serbest avukatlar, kamu ve şirket avukatları katıldı. Toplantıda sektöre ilişkin görüşler, tespit edilen sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri konuşuldu. MÜSİAD’ın ilgili duyurusunda yer alan bazı başlıklar şöyle:

1- Hukuk fakültesi sayısı fazla ve yeterli öğretim üyesi yok
2- Eğitim kalitesi düşük, müfredat pratiğe yeterince uygun değil
3- Toplumdaki avukat algısı kötü, mesleğin itibarının yükseltilmesi için çalışma yapılması gerekiyor
4- Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra değerlendirme yapılması gerekiyor(sınav kastediliyor olmalı)
5- Avukatlık mesleğinde belirli davalara bakabilmek için tecrübe şartı konulmalı
6- Adalet politikalarının yeniden ele alınması gerekiyor
7- Avukatlık kanununun paydaşların görüşleri alınarak yeniden ele alınması gerekiyor
8- Yargılama süreçlerinin uzunluğu probleminin çözülmesi gerekiyor
9- Stajyer avukatların özlük haklarının düzenlenmesi gerekiyor
10- Adliye ve Kamu Kurumlarında avukatların karşılaştığı problemlerin çözülmesi gerekiyor

Bu sorun ve önerilerin bizzat kendisi de değerli. Daha değerli olan ise yargıda, avukatlık mesleğinde yaşanan sorunların konuşulması ve nasıl çözüm bulunacağı konusuna kafa yorulması. Umarım MÜSİAD, bu konuda bir rapor da yayınlar ve bu çalışmaları sistemli hale getirir.

Bu vesileyle, eski bir raporu hatırlamakta fayda var. Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği(TÜSİAD), 1971’de kurulmuş bir dernek. Bu derneği diğer binlercesinden ayıran ise aralarında Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Bodur ve Boyner’lerin de bulunduğu Türkiye’nin en büyük 12 sanayicisinin kurduğu bir dernek olması.

yargı hizmetlerinde kalite raporunun kapağıTÜSİAD’ın bir zamanlar, “Yargı Reformu Çalışma Grubu” vardı. Şimdi bu grubun yerini “Hukuk İşleri Çalışma Grubu” almış görünüyor. Yargı Reformu Çalışma Grubu, Aralık 2014’te bir rapor yayınlamıştı: “Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları”. Yirmi sayfadan oluşan bu rapordan sonra TÜSİAD, benzeri bir çalışma daha yapmadı.

Raporun hikayesi, Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı Avukat Mehmet Gün‘ün gayretlerine dayanıyor. Gün, reform çalışmalarının kuru teorik tartışmalardan çıkarılmasını, yargının kaliteli hizmet vermeyi amaçlaması gerektiğini düşünür ve bu doğrultuda bir belge hazırlar. TÜSİAD’a götürdüğü bu belge yaklaşık 5 yıl sonra internet sitesinde yayınlanmış ve karşımıza bu rapor suretinde çıkmıştı.

Raporda her biri evrensel hukuk ilkelerine dayanan on alt başlıkta; şu tespit, değerlendirme ve öneriler yer alıyordu:

1. Yargı Hizmetleri Mutlaka Yargı Unsurları Tarafından Verilmelidir
2. Yargı Hizmeti Görevlileri Bilgili, Tecrübeli ve Yetkin Olmalıdır
3. Yargılama, Maddi Gerçeği Tam Olarak Ortaya Çıkarmalı ve Tamamen Gerçeklere Dayanmalıdır
4. Adalet Mutlaka Gerçekleştirilmelidir
5. Çekişmeli Yargılamada Silahların Eşitliği İlkesi Sağlanmalıdır
6. Yargısal Hizmetlerin Maliyeti Makul Olmalıdır
7. Yargısal Hizmetler Makul Süre ve Hızda Verilmelidir
8. Yargısal Süreçler ve Kararlar Anlaşılabilir ve Öğretici Olmalıdır
9. Yargı İhtiyaca Uygun, Etkin ve Verimli Hizmet Vermelidir
10. Yargısal Süreç, İşlem ve Kararlar Belirli ve Öngörülebilir Olmalıdır

Bu ve benzeri toplantılar, paneller, çalıştaylar, raporlar ve yayınlar ara ara ortaya çıkıyor. Halbuki bu konularda daha sistemli, nitelikli, kaliteli, ısrarlı ve istikrarlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Yargıya güvenin çok düşük olduğu bir ortamda bu gayretler değerli sonuçları beraberinde getirir. Umarım daha fazla sayıda STK, kişi ve kurum bu konularda çalışma yapar.

, , , , , , , ,
Önceki yazı
Avukatlık ve Kurumlaşma
Sonraki yazı
Avukatlık Mı Yargıçlık Mı Akademisyenlik Mi?

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü